Kirkkoon liittyminen

 

Jos haluat liittyä seurakunnan jäseneksi ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tulee sinun ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Seurakunta määräytyy kotikunnan mukaan eli jokaisen tulee kuulua oman kotikuntansa alueen paikallisseurakuntaan. Virtain seurakunnan osoite on Rantatie 9, 34800 VIRRAT; puhelin 044-722 5450.

 

Tavallisimmin kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kastettavat voivat olla sekä lapsia että aikuisia. Aikuisille annetaan ennen kastamista kasteopetusta. Aikaisemmin muussa kristillisessä kirkossa tai yhteisöissä oikein kastetut tulevat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniksi opetuksen ja yhteisen uskontunnustuksen kautta. Heitä ei kasteta uudelleen.

Kirkon jäsenyydestä eronnut voi liittyä uudelleen kirkkoon. Liittyminen edellyttää yhteydenottoa kirkkoherranvirastoon. Aikuiselle annetaan kristillistä opetusta, mikäli hän ei ole käynyt rippikoulua.

Kirkon jäsenellä on oikeus päästä osalliseksi kirkon pyhistä toimituksista sekä seurakunnan palveluista ja toiminnasta. Jäsenellä on äänioikeus seurakunnallisissa vaaleissa. Konfirmoidulla seurakunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina.