Hallinto

 

Syksyllä 2014 järjestettiin viimeisimmät seurakuntavaalit, missä valittiin 19 jäsentä kirkkovaltuustoon. Valtuustokausi alkoi 2015 ja kestää vuoden 2018 loppuun. Kirkkovaltuutetut löytyvät sivun yläreunan linkistä. Valtuustolla on 2-4 kokousta vuodessa. Tärkeimmät valtuuston päättämät asiat ovat talousarvio ja tilinpäätös. Kirkkovaltuustoa johtaa luottamushenkilö.

 

Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan kirkkoneuvoston, jonka kausi on kaksivuotinen. Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa kirkkoherran johdolla.

 

Valtuuston ja neuvoston pöytäkirjat ovat näillä sivuilla luettavissa noin viikko kokouksen jälkeen. Esityslistat ovat nähtäville ennakkoon noin viikkoa ennen kokousta kirkkoherranvirastossa.

 

Seurakunnan taksat hyväksytään vuosittain talousarvion yhteydessä.

 

Johtoryhmä

Haukkala Hannu, kirkkoherra, puheenjohtaja

Ojala Leena, taloushallinto

Herranen Reijo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Tarvainen Harri kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Ilomäki Teija, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

 

 

Sisäisen valvonnan ryhmä

Haukkala Hannu

Jartti Tuula

Kaleva Keijo

Kammonen Riitta

Ojala Leena