Virtain seurakunnan arvot ja strategia 2020


Perustehtävä (missio)

Virtain seurakunnan toiminta-ajatus ja perustehtävä on toteuttaa Kristuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyä. Tehtävänämme on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakuntamme arvot

Pyhän kunnioitus

Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa ja tunnustamme Kristukset ainoalaatuisuuden. Näemme ihmisen Jumalan kuvana ja tunnustamme syntisyytemme.

Vastuullisuus

Käymme jatkuvaa keskustelua vastuullisesta elämänmuodosta, joka käsittää sekä lähimmäisenrakkauden että huolehtimisen luomakunnasta.

Oikeudenmukaisuus

Kaiken suunnittelun, työnteon ja päätöksenteon tulee olla avointa, läpinäkyvää ja kaiken tarkastelun kestävää. Pyrimme hyvin selkeään asioiden valmisteluprosessiin ja yhteistyöhön.

Totuudellisuus

Puhumme rohkeasti Jumalasta luterilaisen uskonkäsityksen pohjalta. Uskomme ja elämme niin kuin opetamme. Pyrimme pitämään uskoa elämän ohjenuorana ja pyrimme luontevaan vuorovaikutukseen kaikkien kanssa.

 

Virtain seurakunta vuonna 2020

• Seurakuntamme jäsenet näkevät kirkkomme ja seurakuntamme arvon ja kuulemme siellä Jumalan äänen. Kutsumme kaikkia Jumalan yhteyteen ja rohkaisemme välittämään aidosti lähimmäisistä ja kantamaan vastuuta koko luomakunnasta. Seurakuntalaiset tulevat jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun toimintaan etsimään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja löytämään turvallisen pohjan elämälle. Näistä tilanteista lähdemme palvelemaan Jumalan maailmaa.

• Teemme yhteistyötä Virtain kaupungin, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Pyrimme toimimaan paikkakunnan parhaaksi sekä vahvistamaan kotiseutumme identiteettiä.

• Tiedostamme resurssien vähenemisen ja vapaaehtoistyön kasvavan tarpeen. Tavoitteenamme on saada vapaaehtoisia entistä enemmän mukaan toimintaan.

• Pyrimme säilyttämään Virtain seurakunnan mahdollisimman itsenäisenä ja olemaan lähellä seurakuntalaisia.

 

Kohti vuotta 2020 – strategiset tavoitteet

1. Hengellinen elämä vahvistuu

Haluamme vahvistaa ja rohkaista kastettuja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Olemme kiitollisia siitä perinnöstä, jonka kautta luterilainen uskonkäsitys voi vahvistua. Kiinnitämme huomiota lapsiin, nuoriin ja aikuisiin ja kehitämme toimintaamme sellaiseksi, että yhteisissä kokoontumisissa vallitsee myönteinen, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Jumalanpalveluselämässä pyrimme järjestämään perhekirkkoja noin 4 kertaa vuodessa. Jumalanpalvelukseen tullaan kohtaamaan armollinen Jumala ja sieltä lähdetään arkeen kohtaamaan lähimmäistä.

Tavoitteenamme on, että myös kasvatuksen alalla jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus olla mukana seurakunnan elämässä. Diakoniatyön alueena ovat kaikki ikäryhmät ja diakoniatyö kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle. Tavoitteenamme on, että kaikki toiminta on laadukasta.

2. Kirkon jäsenten sitoutuminen vastuuseen heikommista

Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden toimia kykyjensä ja kutsumuksensa mukaan vapaaehtoistyössä kaikenikäisten parissa. Erityisesti keskitymme niihin, jotka jäävät tukiverkkojen ulkopuolelle. Vastuullisuus on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä.

3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen

Pyrimme tavoittamaan jokaisen jäsenen vähintään kerran vuodessa. Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi.

4. Viemme viestiä

Vuonna 2020 seurakuntamme näkyy laadukkaalla tavalla kaikessa viestinnässä. Luonteva ihmisten kohtaaminen on avainsana kaikissa tilanteissa sanomasta tinkimättä. Myös yhteistyöhön kaupungin kanssa tulee kiinnittää huomiota niin, että kuva Virroista tulisi entistä paremmaksi.

5. Rakenteet palvelevat toimintaamme

Kiinteistömassaa ei pyritä lisäämään vaan suhteutetaan toiminnan tarpeisiin. Hallinnollisten rakenteiden ylläpidon ohella keskitymme ihmisten kohtaamiseen. Henkilöstösuunnitelma ohjaa työnteki-järesursseja. Talouden suunnittelussa pyrimme siihen, että verotuloista noin 2/3 kuluu toimintaan ja 1/3 kiinteistöjen ylläpitoon.

6. Seurakuntamme uudistuminen jatkuu

Toteutamme perustehtäväämme ja olemme sille uskollisia. Olemme joustavia muuttuvissa olosuh-teissa. Pyrimme yhteistyöhön kirkon kaikkien herätysliikkeiden kanssa. Kaikki kirkolliset yhteis-työtahot ovat tervetulleita pitämään tilaisuuksiaan seurakunnan tiloihin kirkkopyhien ja vastaa ien tapahtumien merkeissä yhdessä seurakunnan kanssa.

7. Strategian toteuttaminen käytännössä

Strategiaa toteutetaan käytännön tasolla niin hyvin, että se näkyy jokapäiväisessä toiminnassa pe-rusarvojen toteuttamisena ja sanoittamisena. Strategian tulee näkyä työalojen toimintasuunnitelmissa ja tavoitteissa. Toimintakertomuksessa tulee arvioida strategian toteutumista työalalla.

 

Palautetta voi antaa Ota yhteyttä päivystävään pappiin -linkin kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan kirkkoherraan.