Kirkolliset toimitukset

 

Yleisimpiä kirkollisia toimituksia on kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.

Nämä ovat usein ystävien ja perheen yhteisiä juhlia ja tilaisuuksia. Pyhinä toimituksina ne ovat osa kirkon jumalanpalveluselämää. Kirkko palvelee seurakuntalaisiaan näissä elämän taitekohdissa evankeliumilla ja rukouksella sekä välittämällä niihin Jumalan siunauksen.

Toimituksiin liittyy myös yhteiskunnan virallisia määräyksiä. Jotkut niistä ovat myös oikeudellisia toimia.

 

Kirkollisten toimitusten kaavat

Kirkollisten toimitusten kaavat löytyvät virsikirjan lopussa olevasta liitteestä. Siellä on myös muita kaavoja, muun muassa kodin siunaaminen ja arkun tai uurnan maahan kätkeminen, kun hautaan siunaaminen on jo tapahtunut. Katso kirkolliset toimitukset myös evl.fi sivuilta.

 

Papin varaaminen

On hyvä tavata pappi jo ennen varsinaista toimitusta. Tapaaminen antaa mahdollisuuden keskustella ja sopia käytännön järjestelyistä. Papin varaaminen onnistuu soittamalla kirkkoherranvirastoon. Myös kirkko ja muut seurakuntien tilat varataan kirkkoherranvirastosta.